Akty prawne
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  Dz. U. 1997 nr 133 poz.883
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej
  Dz. U. 1995 nr 88 poz. 439
 • Załącznik do rozporządzenia
  Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r.
  w sprawie programu badań statystycznych
  Statystyki publicznej na rok 2019
  Dz. U. 2018 poz. 2103 z dnia 6 listopada 2018 r.


 • Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy, dokonuje zgłoszenia KZNZ sukcesywnie w postaci elektronicznej lub raz w miesiącu do 15 dnia po miesiącu rozpoznania choroby w postaci papierowej (MZ/N-1a).
 • Karty wypełniane są przez jednostki służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim (publiczne i niepubliczne ZOZ, gabinety i praktyki lekarskie) w przypadku rozpoznania lub podejrzenia nowotworu złośliwego przy pierwszym oraz ponownym zgłoszeniu, a także w przypadku zgonu pacjenta

 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
  Dz. U. 2011 nr 113, poz.657

 • ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA
  z dnia 14 czerwca 2018 r.
  W sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów
  Dz. U. 2018 poz. 1197


  Elektroniczna Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego:

  Przesyłanie wypełnionych Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego
  w formacie elektronicznym, przy użyciu Centralnej Bazy Nowotworów,
  zwalnia z obowiązku przesyłanie kart w formie papierowej.
  Informacje dotyczące założenia indywidualnego konta
  w systemie KRN : http://onkologia.org.pl

 

Naszą stronę odwiedzono:

Ilość odwiedzin wczoraj: 5
Ilość odwiedzin dziś: 3
Ogólna ilość odwiedzin: 26935