Akty prawne - do 2021
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
  Dz. U. 1995 nr 88 poz. 439 z późn. zm.
 • Załącznik do rozporządzenia
  Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r.
  w sprawie programu badań statystycznych
  Statystyki publicznej na rok 2021
  Dz. U. 2020 poz. 2062 z dnia 23 listopada 2020 r. • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
  Dz. U. 2011 nr 113, poz.657 z późn. zm.

 • ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA
  z dnia 14 czerwca 2018 r.
  W sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów
  Dz. U. 2018 poz. 1197


  Elektroniczna Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego:

  Przesyłanie wypełnionych Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego
  w formacie elektronicznym, przy użyciu Centralnej Bazy Nowotworów,
  zwalnia z obowiązku przesyłanie kart w formie papierowej.

  Informacje dotyczące założenia indywidualnego konta
  w systemie KRN : http://onkologia.org.pl

 

Naszą stronę odwiedzono:

Ilość odwiedzin wczoraj: 7
Ilość odwiedzin dziś: 3
Ogólna ilość odwiedzin: 36494